Twitterflöden

Parallellt med bloggandet så skriver jag även kommentarer på Twitter, begränsningen på 14o tecken är en utmaning att fatta sig kort. Twitter har fördelen att vara mindre personligt än Facebook och det är därför mycket lättare att följa andra individer som är intresserade av samma ämnen i mitt fall till exempel stadsplanering.

Jag har två twitterkonton:
@DanielStintzing
@Ordbilda