Den nya journalistrollen

13 maj 2012, För 17 år sedan började jag Journalisthögskolan i Göteborg, vårt inträdesprov bestod i att skriva om den förändrade journalistrollen i ett globaliserat samhälle. Jag minns inte exakt vad jag skrev men jag misstänker att mina erfarenheter från Bosnien spelade in.

Det var innan Srebrenica och folkmordet i Rwanda pågick medan vi satt och skrev, en mycket mörk tid för Europa.