Att återskapa nätverk

Någon gång i vårt liv kommer vi till en punkt när vi ser tillbaka och funderar vad det blev av dem vi kände förr. Man har gått olika vägar, vandrat andra stigar, kanske har man fått barn eller flyttat. De gamla vännerna påminner oss om vad vi var förr. En del av oss som legat dold under vardagens ymniga mylla av arbete, städning, matlagning och räkningar som skall betalas. Ibland behöver vi höja blicken och se längre, möta den människa vi var förr på gott och på ont.
Tiden kommer att vara vår spegel och visa oss vad vi är nu.
Jag är på väg till återträff med Nätverk  för Fred som var aktiva med humanitär hjälp i Bosnien under kriget där 1992-1996. Det är ett viktigt möte även om det inte blev så mycket av nätverket för det är försöket och mötet med människorna där som räknas.

Vi åstadkom något men inget som kommer att nämnas i någon historiebok du läser. Medmänsklighet nämns mycket sällan men verkar tack och lov desto mer.

Informationsgrafik

Sedan ett par månader är jag aktiv på Pinterest, det för tillfället snabbast växande sociala mediet på Internet. Pinterest är helt inriktat på bilder.  Ett sätt att ändå förmedla text är genom ”Information graphics” eller ”infographics”. Jag hittar inte en svensk översättning av ordet men på tyska heter det informationsgrafik vilket även verkar vara den svenska termen.Wikipedia definierar det som ett sätt att förmedla komplicerade sammanhang visuellt, snabbt och tydligt. Jag kan också rekommendera sidan ”We love Infographics