2013

Nytt år, nya intentioner
Det är ibland dags
att börja på nytt och att avsluta
det som tidigare har varit. 
Ett nytt år är naturligtvis en illusion. 
Det är föreställningen om att en grundläggande förändring av förutsättningarna för livet har skett bara därför att en eller flera siffror i vår kalender har ändrats. En föreställning om att livet och världen går framåt och blir bättre bara därför att vi lägger till ett år eller fler i vår tidräkning.