Kurser i Sociala medier hösten 2013

Välkomna till höstens kurser inom sociala medier på Ordbilda. Vi hjälper ditt företag att bli synligt inom sociala medier med hjälp av en väl genomarbetade strategier. Kurserna börjar den första veckan varje månad och omfattar tre kurstillfällen kvällstid. Varje kurspass om fattar ca 2 timmar
Tisdagar Linkedin 1,8 och 15 oktober
Onsdagar Facebook 2, 9 samt 16 oktober
Torsdagar Twitter 3, 10, slutligen 17 oktober
I samtliga kurser ingår en genomgång av strategier anpassade efter deltagarnas unika behov och förutsättningar samt en individuell konsultation som omfattar en timme. 
Pris 3000 kronor exklusive moms.