Kategoriarkiv: Appar

Det tredje spåret Homo Ludens och Gamification

Det var Johan Huizinga en kulturhistoriker från Holland som formulerade idén om
den lekande människan, Homo Ludens. Han menade att vi har utvecklats genom
spel och lek. Han menar att leken är tillgänglig för alla och en frihet i sig.
Den är skild från vardagen och verkligheten en fantasi som skiljer ut sig från
vardagen. Den skapar ordning och kräver fasta regler. Den har ingenting att
göra med materiell vinning.
Det problematiska med detta resonemang är att det inte har något att göra
med ”Gamification” . Det vill säga att göra spel i vardagen, kopplade till
vardagen. Det tredje spåret blir alltså att definiera skillnaden mellan
idén om den lekande människan och Gamification i den verkliga världen.