Etikettarkiv: Ledarskap

Myten om den starka ledaren två perspektiv

– podcast som kunskapsinhämtning
BBC programmet Art and Ides tar ofta upp ämnen om konst, historia,
litteratur och ledarskap. Den 19 mars intervjuades historikern
Archie Brown som studerat bland  annat Ryssland i fyra decennier
och har skrivit boken ”The myth of the strong leaders” där han betonar vikten av
det kollektiva ledarskapet.och militärexperten Frank Ledwidge har skrivit boken
Investment in blood- the True Cost of Britain’s Afghan War” En
djupgående analys av tillkomsten och förutsättningarna för Englands
militära intervention i Afganistan.
De betonar båda vikten av att ta ansvar för beslut som inte var lyckade
och behovet att fatta vissa beslut kollektivt. Viktiga reformer tenderar
att tillskrivas ledaren när de i praktiken är kollektiva processer med
massa människor inblandade

 

Johan Langes frukost eller Vari jag möter Martin Luthers anda på Bagel Street Café

Ibland behöver vi alla Lutherska bordssamtal. Vad är då det? En möjlighet att i en mindre grupp diskutera ett ämne som berör
och engagerar. Det är mycket svårt att finna men Johan Langes frukostar på Södermalm i Stockholm är ett strålande undantag.
De behandlar ledarskap och de snabba förändringarna i vårt samhälle.
Vi träffas regelbundet och diskuterar ledarskap, sociala medier och andra saker som skakar om vårt samhälle i grunden utifrån Johans bok om LUCK konceptet. Han har även en facebook grupp som berättar när de frukostarna äger rum och var.
Det var min djupt ateistiska mormor som började prata om Luther, Luther förde en massa samtal vid sitt middagsbord om alla möjliga saker,
Hur många djävlar det rymdes på ett moln, sex i äktenskapet, hur en präst skulle predika. Det enda han gick bet på att föra ett resonemang om var den yttersta domen.
”Den kommer att överraska även mig” konstaterade han. För en äldre generation intellektuella blev hans bordssamtal ett föredöme för hur en sansad diskussion skulle gå till. Bild